Đối tác hợp tác tốt nhất trong việc trùng tu đất đai, tòa nhà cũ để tái sử dụng

Công ty chúng tôi tiếp nhận rộng rãi các nhu cầu xây dựng của tất cả các bên, sử dụng phương thức tái sử dụng công trình trùng tu đất đai gồm “mua bán đất đai”, “hợp tác xây dựng tái thiết đô thị” và “ủy thác xây dựng”, tùy theo các điều kiện cơ bản của từng lô đất hoặc nền móng, bổ sung bằng công tác nghiên cứu và đánh giá chuyên môn, sau khi điều tra thị trường kỹ càng và chuyên sâu, phân tích một cách toàn diện và đưa ra mô hình hợp tác xây dựng chất lượng nhất. Mô hình hợp tác thân thiện đã nhiều lần được các bên đánh giá cao, ủng hộ và tin tưởng.
Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình công cộng tại Đài Loan cũng như các nước trên thế giới trong một thời gian dài, toàn thể nhân viên có tinh thần tự giác và không ngừng học hỏi để nâng cao tư duy mới về xây dựng sáng tạo, đồng thời đưa tầm nhìn quốc tế hòa nhập vào quy hoạch và thiết kế. Trong mỗi một quy trình xây dựng, chúng tôi tuân thủ chất lượng xây dựng chính xác một cách nghiêm ngặt và tinh tế, đồng thời sử dụng phương pháp quản lý xây dựng hệ thống hóa trí tuệ công nghệ, hy vọng rằng mỗi một dự án xây dựng đều có thể hòa nhập vào môi trường tổng thể của cả khu vực.

Hạng mục dịch vụ khai thác đất đai

 

Tạo mô hình hợp tác xây dựng thân thiện

Đối tác hợp tác tốt nhất trong việc trùng tu đất đai, tòa nhà cũ để tái sử dụng

Công ty chúng tôi tiếp nhận rộng rãi các nhu cầu xây dựng của tất cả các bên, sử dụng phương thức tái sử dụng công trình trùng tu đất đai gồm “mua bán đất đai”, “hợp tác xây dựng tái thiết đô thị” và “ủy thác xây dựng”, tùy theo các điều kiện cơ bản của từng lô đất hoặc nền móng, bổ sung bằng công tác nghiên cứu và đánh giá chuyên môn, sau khi điều tra thị trường kỹ càng và chuyên sâu, phân tích một cách toàn diện và đưa ra mô hình hợp tác xây dựng chất lượng nhất. Mô hình hợp tác thân thiện đã nhiều lần được các bên đánh giá cao, ủng hộ và tin tưởng.
Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình công cộng tại Đài Loan cũng như các nước trên thế giới trong một thời gian dài, toàn thể nhân viên có tinh thần tự giác và không ngừng học hỏi để nâng cao tư duy mới về xây dựng sáng tạo, đồng thời đưa tầm nhìn quốc tế hòa nhập vào quy hoạch và thiết kế. Trong mỗi một quy trình xây dựng, chúng tôi tuân thủ chất lượng xây dựng chính xác một cách nghiêm ngặt và tinh tế, đồng thời sử dụng phương pháp quản lý xây dựng hệ thống hóa trí tuệ công nghệ, hy vọng rằng mỗi một dự án xây dựng đều có thể hòa nhập vào môi trường tổng thể của cả khu vực.

Hạng mục dịch vụ khai thác đất đai

Tạo mô hình hợp tác xây dựng thân thiện