Làm việc với BES, để tạo dựng sự nghiệp với vô số cơ hội và khả năng phát triển!

Để có cơ hội tham gia vào đội ngũ nhân lực của BES, bạn chỉ cần cung cấp, đăng tải sơ yếu lý lịch của mình lên bất kỳ trang web việc làm, nhân sự Nếu có bất kỳ yêu cầu thông tin nào khác, hãy liên hệ Phòng nhân sự BES.

Nộp sơ yếu lý lịch

Liên hệ với chúng tôi

 • Ban tổng vụ nhân sự 
  Tel:886-2-8787-6051
  Address:6th Floor, No. 12, Dongxing Road,
                     Songshan District, Taipei 
  E-mail:job@bes.com.tw

 •  

 •  

Làm việc với BES, để tạo dựng sự nghiệp với vô số cơ hội và khả năng phát triển!

Để có cơ hội tham gia vào đội ngũ nhân lực của BES, bạn chỉ cần cung cấp, đăng tải sơ yếu lý lịch của mình lên bất kỳ trang web việc làm, nhân sự Nếu có bất kỳ yêu cầu thông tin nào khác, hãy liên hệ Phòng nhân sự BES.

Nộp sơ yếu lý lịch

Liên hệ với chúng tôi

 • Ban tổng vụ nhân sự 
  Tel:886-2-8787-6051
  Address:6th Floor, No. 12, Dongxing Road,
                     Songshan District, Taipei
  E-mail:job@bes.com.tw