I. Nội dung và nhãn hiệu trang web

Toàn bộ nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn là nhãn hiệu, LOGO, chữ, hình ảnh, đồ họa chuyển động, thư mục điện tử v.v..., đều thuộc sở hữu của Công ty HHCP Công trình BES (sau đây gọi tắt là BES) và thuộc sở hữu của người có quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp có liên quan, hoặc thuộc sở hữu của người được ủy quyền, được sự bảo vệ về bản quyền, quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác, Công ước quốc tế cũng như các pháp luật có liên quan khác. Khi chưa được sự cho phép bằng văn bản hợp pháp của BES hoặc người được ủy quyền, nghiêm cấm sao chép, sửa đổi dưới mọi hình thức hoặc mục đích nào, hoặc vi phạm bản quyền của Công ty chúng tôi (trang web này) bằng bất cứ phương thức nào khác.

II. Liên kết với trang web của các Công ty khác

Các trang web có liên quan với trang web này có thể liên quan đến các liên kết bên ngoài của các websites hoặc trang mạng khác, nhưng chúng chỉ được sử dụng để cung cấp cho người dùng có thể truy cập thuận tiện hơn. Đối với các websites hoặc trang mạng bên ngoài không thuộc về BES, mọi rủi ro về tính hợp pháp, tính chính xác, tính hoàn chỉnh, chính sách quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo vệ an toàn v.v..., đều phải do người dùng đánh giá và tự mình gánh vác rủi ro, BES sẽ không chịu trách nhiệm. Đồng thời để phòng ngừa phát sinh và lan rộng thiệt hại, BES có quyền ngắt các liên kết với bên ngoài bất cứ lúc nào.

III. Thay đổi nội dung trang web

Toàn bộ nội dung thông tin trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn là chữ, hình ảnh, đồ họa chuyển động, thư mục điện tử và liên kết với các trang web bên ngoài, BES có quyền cập nhật, sửa đổi và thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bên thứ ba. Ngoài ra, toàn bộ thông tin trên trang web này chỉ để tham khảo, không chịu bất kỳ trách nhiệm bảo đảm nào dưới mọi hình thức và bất kỳ sự đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào.

IV. Thu thập và bảo vệ thông tin

Bạn có thể tự do truy cập trang web này, nhấp và đọc các tài liệu tham khảo cần thiết, hệ thống của trang web này sẽ tự động tiếp nhận và ghi lại thông tin của người dùng trên máy tính hoặc bộ trình duyệt, bao gồm địa chỉ IP, thông tin trong cookie của trang web này và lịch sử trang web được truy cập. Đồng thời, khi bạn đưa ra đề xuất hoặc thắc mắc với BES thông qua trang web này, bạn phải để lại các thông tin liên quan đến cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn là họ tên, số điện thoại và e-mail của bạn. Những thông tin này thường được sử dụng để trả lời đề xuất hoặc thắc mắc của bạn, do đó, thông tin của bạn cũng có thể được người có quyền lợi của trang web này trích dẫn, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu nhân viên tiếp xúc với thông tin cá nhân của bạn không được tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu Pháp luật quy định hoặc yêu cầu chuyển giao thông tin cá nhân của bạn, thì Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

V. Liên hệ với chúng tôi

Về liên hệ kinh doanh hoặc có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến gì về trang web này, vui lòng nhấp vào “Liên hệ với chúng tôi” để điền biểu mẫu liên lạc, và chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

VI. Sửa đổi Tuyên bố về Trang web

BES có quyền sửa đổi “Tuyên bố về trang web” này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

I. Nội dung và nhãn hiệu trang web

Toàn bộ nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn là nhãn hiệu, LOGO, chữ, hình ảnh, đồ họa chuyển động, thư mục điện tử v.v..., đều thuộc sở hữu của Công ty HHCP Công trình BES (sau đây gọi tắt là BES) và thuộc sở hữu của người có quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp có liên quan, hoặc thuộc sở hữu của người được ủy quyền, được sự bảo vệ về bản quyền, quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác, Công ước quốc tế cũng như các pháp luật có liên quan khác. Khi chưa được sự cho phép bằng văn bản hợp pháp của BES hoặc người được ủy quyền, nghiêm cấm sao chép, sửa đổi dưới mọi hình thức hoặc mục đích nào, hoặc vi phạm bản quyền của Công ty chúng tôi (trang web này) bằng bất cứ phương thức nào khác.

II. Liên kết với trang web của các Công ty khác

Các trang web có liên quan với trang web này có thể liên quan đến các liên kết bên ngoài của các websites hoặc trang mạng khác, nhưng chúng chỉ được sử dụng để cung cấp cho người dùng có thể truy cập thuận tiện hơn. Đối với các websites hoặc trang mạng bên ngoài không thuộc về BES, mọi rủi ro về tính hợp pháp, tính chính xác, tính hoàn chỉnh, chính sách quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo vệ an toàn v.v..., đều phải do người dùng đánh giá và tự mình gánh vác rủi ro, BES sẽ không chịu trách nhiệm. Đồng thời để phòng ngừa phát sinh và lan rộng thiệt hại, BES có quyền ngắt các liên kết với bên ngoài bất cứ lúc nào.

III. Thay đổi nội dung trang web

Toàn bộ nội dung thông tin trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn là chữ, hình ảnh, đồ họa chuyển động, thư mục điện tử và liên kết với các trang web bên ngoài, BES có quyền cập nhật, sửa đổi và thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bên thứ ba. Ngoài ra, toàn bộ thông tin trên trang web này chỉ để tham khảo, không chịu bất kỳ trách nhiệm bảo đảm nào dưới mọi hình thức và bất kỳ sự đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào.

IV. Thu thập và bảo vệ thông tin

Bạn có thể tự do truy cập trang web này, nhấp và đọc các tài liệu tham khảo cần thiết, hệ thống của trang web này sẽ tự động tiếp nhận và ghi lại thông tin của người dùng trên máy tính hoặc bộ trình duyệt, bao gồm địa chỉ IP, thông tin trong cookie của trang web này và lịch sử trang web được truy cập. Đồng thời, khi bạn đưa ra đề xuất hoặc thắc mắc với BES thông qua trang web này, bạn phải để lại các thông tin liên quan đến cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn là họ tên, số điện thoại và e-mail của bạn. Những thông tin này thường được sử dụng để trả lời đề xuất hoặc thắc mắc của bạn, do đó, thông tin của bạn cũng có thể được người có quyền lợi của trang web này trích dẫn, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu nhân viên tiếp xúc với thông tin cá nhân của bạn không được tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu Pháp luật quy định hoặc yêu cầu chuyển giao thông tin cá nhân của bạn, thì Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

V. Liên hệ với chúng tôi

Về liên hệ kinh doanh hoặc có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến gì về trang web này, vui lòng nhấp vào “Liên hệ với chúng tôi” để điền biểu mẫu liên lạc, và chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

VI. Sửa đổi Tuyên bố về Trang web

BES có quyền sửa đổi “Tuyên bố về trang web” này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.