Đầu tư tài chính và hợp tác kỹ thuật chiến lược của các Công ty nước ngoài

 • Phòng Kế toán-Bộ phận Quản lý
  Giám đốc Văn phòng Su, Yu-Min
  Tel:886-2-8787-6295 / 6605-7850#6295
  E-mail:yumin.su@bes.com.tw

Đầu tư tài chính và hợp tác kỹ thuật chiến lược của các Công ty nước ngoài

 • Phòng Kế toán-Bộ phận Quản lý
  Giám đốc Văn phòng Su, Yu-Min
  Tel:886-2-8787-6295 / 6605-7850#6295
  E-mail:yumin.su@bes.com.tw