Nắm bắt cơ hội kinh doanh   Không ngừng tạo ra giá trị

Sở hữu nhiều kênh hợp tác quốc tế về đầu tư, phát triển đất đai, nắm bắt cơ hội của thị trường quốc tế, sử dụng đất đai để tạo ra giá trị mới.

Nắm bắt cơ hội kinh doanh   Không ngừng tạo ra giá trị

Sở hữu nhiều kênh hợp tác quốc tế về đầu tư, phát triển đất đai, nắm bắt cơ hội của thị trường quốc tế, sử dụng đất đai để tạo ra giá trị mới.

 • Khai thác đất đai

  Kế hoạch khai thác đất T.P Yangon-Myamar

  (Doanh nghiệp liên kết:Công ty phát triển Công nghiệp hóa dầu CPDC Đài Loan)

  Khai thác đất đai
  MORE
 • văn phòng tương lai

  CORE PACIFIC PLAZA

  (Doanh nghiệp liên kết:Công ty HHCP phát triển Core Pacific)

  văn phòng tương lai
  MORE
 • Kiến trúc nghệ thuật

  Tao Zhu Yin Yuan

  Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering

  Kiến trúc nghệ thuật
  MORE
 • Dự án XD tái thiết đô thị

  Khu Dân Sinh (kế hoạch tái thiết)

  Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering

  Dự án XD tái thiết đô thị
  MORE
 • Kỹ thuật môi trường

  Phát triển Khu công nghiệp (Logistics, năng lượng gió, nước thải, năng lượng mặt trời)

  Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering

  Kỹ thuật môi trường
  MORE
 • Kỹ thuật môi trường

  Phòng ngừa khắc phục ô nhiễm nước và ô nhiễm đất đai

  (Doanh nghiệp liên kết:Công ty Công nghệ xanh thuộc CPDC Đài Loan)

  Kỹ thuật môi trường
  MORE