Thông tin cơ bản của Công ty

 • Tên Công ty

  Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering

 • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh 
  BES Engineering Co.

 • Tên Công ty viết tắt 
  BES

 • Loại thị trường 
  Công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán

 • Mã số cổ phiếu 
  2515

 • Loại ngành nghề 
  Công trình xây dựng

 • Nghiệp vụ kinh doanh chính 
  Công trình xây dựng dân dụng trong và ngoài nước
  Công trình xây dựng công cộng trong và ngoài nước
  Làm thay các công trình khai thác khu công nghiệp và phát triển khu xã

 • Ngày đăng ký thành lập 
  01/09/1950

 • Vốn thực thu 
  15.308.998.220 Đài tệ

 • Mã số thuế doanh nghiệp 
  75094900

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị 
  Chih-Ming Chou

 • Ngày niêm yết 
  02/03/1993

 • Cơ sở sang tên cổ phiếu 
  Bộ phận Đại lý Dịch vụ của Công ty <CP> Chứng khoán Tong Yi

 • Trụ sở Công ty 
  Tầng 6, số 12, đường Dongxing, khu Songshan, thành phố Đài Bắc

 • Số điện thoại 
  +886-2-8787-6687

 • Văn phòng Kế toán viên 
  Văn phòng Kế toán viên Deloitte Touche Tohmatsu

 • Hòm thư điện tử 
  besbs0@bes.com.tw

 • Số Fax 
  02-8787-6987

 • Trang web Công ty 
  www.bes.com.tw

Thông tin giá cổ phiếu 

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được niêm yết tại Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan với mã cổ phiếu là 2515.

Tra cứu giá cổ phiếu hiện tại (Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan)

Tình hình phân phối cổ tức của Công ty (Trạm quan sát thông tin công khai)

Thông tin giao dịch thành công từng ngày trong tháng này (Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan)

Thông tin cơ bản của Công ty

 • Tên Công ty

  Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering

 • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh 
  BES Engineering Co.

 • Tên Công ty viết tắt 
  BES

 • Loại thị trường 
  Công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán

 • Mã số cổ phiếu 
  2515

 • Loại ngành nghề 
  Công trình xây dựng

 • Nghiệp vụ kinh doanh chính 
  Công trình xây dựng dân dụng trong và ngoài nước
  Công trình xây dựng công cộng trong và ngoài nước
  Làm thay các công trình khai thác khu công nghiệp và phát triển khu xã

 • Ngày đăng ký thành lập 
  01/09/1950

 • Vốn thực thu 
  15.308.998.220 Đài tệ

 • Mã số thuế doanh nghiệp 
  75094900

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị 
  Chih-Ming Chou

 • Ngày niêm yết 
  02/03/1993

 • Cơ sở sang tên cổ phiếu 
  Bộ phận Đại lý Dịch vụ của Công ty <CP> Chứng khoán Tong Yi

 • Trụ sở Công ty 
  Tầng 6, số 12, đường Dongxing, khu Songshan, thành phố Đài Bắc

 • Số điện thoại 
  +886-2-8787-6687

 • Văn phòng Kế toán viên 
  Văn phòng Kế toán viên Deloitte Touche Tohmatsu

 • Hòm thư điện tử 
  besbs0@bes.com.tw

 • Số Fax 
  02-8787-6987

 • Trang web Công ty 
  www.bes.com.tw

Thông tin giá cổ phiếu 

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được niêm yết tại Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan với mã cổ phiếu là 2515.

Tra cứu giá cổ phiếu hiện tại (Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan)

Tình hình phân phối cổ tức của Công ty (Trạm quan sát thông tin công khai)

Thông tin giao dịch thành công từng ngày trong tháng này (Phòng Giao dịch Chứng khoán Đài Loan)