Các biện pháp thích hợp theo điều kiện địa phương   Kết hợp tính thẩm mỹ

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering sở hữu các phương pháp và kỹ thuật xây dựng tinh vi và lành nghề, các tầng trên mặt đất được xây dựng dựa trên tạo hình kiến trúc và thiết kế bề ngoài, độ cao các tầng áp dụng hình thức kết cấu phù hợp (RC, SRC, SS, SC) ; các tầng hầm áp dụng kết cấu RC hoặc kết hợp kết cấu SRC; hình thức nền móng phù hợp với đặc tính địa chất sử dụng các loại móng phức hợp như móng bè, móng tấm dày hoặc kết hợp cọc tường (cọc móng) và tường ngang.

“Phương pháp xây dựng từ trên xuống”, “Phương pháp xây dựng thuận kép” chống lại các biến đổi môi trường nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ

Đối diện với tình trạng thiếu hụt nhân công và vật tư trong môi trường thị trường xây dựng, phương pháp xây dựng hướng tới giải quyết vấn đề kéo dài thời gian thi công, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering áp dụng “Phương pháp xây dựng từ trên xuống”(Top-down construction method) hoặc “Phương pháp xây dựng thuận kép”(Top-Top construction method) , quy hoạch quy trình xây dựng thực hiện phân tích độ ổn định của kết cấu, triển khai đồng bộ hai mặt làm việc, đảm bảo đạt được mục tiêu của giai đoạn thi công.

“Phương pháp thi công tường ngang” bảo vệ an toàn kiến trúc xung quanh

Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích cực mở rộng kinh doanh đổi mới đô thị, nhằm đảm bảo an toàn cho các tòa kiến trúc hoặc công trình thi công công cộng xung quanh nền móng trong thời gian xây dựng, nền móng được đào theo quy hoạch đã áp dụng “Phương pháp tường ngang”(Cross Wall) , giúp giảm thiểu chuyển đổi vị trí của tường nối tiếp một cách hiệu quả, có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả khi phát sinh trường hợp khẩn cấp.

Cặp song sinh số   Kiến trúc thông minh

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering dựa trên trình độ công trình vững chắc, kết hợp với các nguồn lực như khai thác đất đai, xây dựng đô thị của Tập đoàn, trong những năm gần đây đã đẩy nhanh việc phát triển các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, tận dụng các thương hiệu quốc tế và năng lực công nghệ của chuỗi công nghiệp thông tin và truyền thông của Đài Loan, để khai thác và tích hợp nền tảng Internet vạn vật trí tuệ nhân tạo (AIoT) , hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (IBMS) , phương pháp xây dựng mới theo mô hình thông tin kiến trúc (BIM), tạo lập hệ sinh thái xây dựng thành phố thông minh cặp song sinh số (Digital Twin).

Tích hợp thực và ảo   Tiết kiệm năng lượng và giảm carbon

Các biện pháp thích hợp theo điều kiện địa phương   Kết hợp tính thẩm mỹ

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering sở hữu các phương pháp và kỹ thuật xây dựng tinh vi và lành nghề, các tầng trên mặt đất được xây dựng dựa trên tạo hình kiến trúc và thiết kế bề ngoài, độ cao các tầng áp dụng hình thức kết cấu phù hợp (RC, SRC, SS, SC) ; các tầng hầm áp dụng kết cấu RC hoặc kết hợp kết cấu SRC; hình thức nền móng phù hợp với đặc tính địa chất sử dụng các loại móng phức hợp như móng bè, móng tấm dày hoặc kết hợp cọc tường (cọc móng) và tường ngang.

“Phương pháp xây dựng từ trên xuống”, “Phương pháp xây dựng thuận kép” chống lại các biến đổi môi trường nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ

Đối diện với tình trạng thiếu hụt nhân công và vật tư trong môi trường thị trường xây dựng, phương pháp xây dựng hướng tới giải quyết vấn đề kéo dài thời gian thi công, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering áp dụng “Phương pháp xây dựng từ trên xuống”(Top-down construction method) hoặc “Phương pháp xây dựng thuận kép”(Top-Top construction method) , quy hoạch quy trình xây dựng thực hiện phân tích độ ổn định của kết cấu, triển khai đồng bộ hai mặt làm việc, đảm bảo đạt được mục tiêu của giai đoạn thi công.

“Phương pháp thi công tường ngang” bảo vệ an toàn kiến trúc xung quanh

Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích cực mở rộng kinh doanh đổi mới đô thị, nhằm đảm bảo an toàn cho các tòa kiến trúc hoặc công trình thi công công cộng xung quanh nền móng trong thời gian xây dựng, nền móng được đào theo quy hoạch đã áp dụng “Phương pháp tường ngang”(Cross Wall) , giúp giảm thiểu chuyển đổi vị trí của tường nối tiếp một cách hiệu quả, có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả khi phát sinh trường hợp khẩn cấp.

Cặp song sinh số   Kiến trúc thông minh

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering dựa trên trình độ công trình vững chắc, kết hợp với các nguồn lực như khai thác đất đai, xây dựng đô thị của Tập đoàn, trong những năm gần đây đã đẩy nhanh việc phát triển các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, tận dụng các thương hiệu quốc tế và năng lực công nghệ của chuỗi công nghiệp thông tin và truyền thông của Đài Loan, để khai thác và tích hợp nền tảng Internet vạn vật trí tuệ nhân tạo (AIoT) , hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (IBMS) , phương pháp xây dựng mới theo mô hình thông tin kiến trúc (BIM), tạo lập hệ sinh thái xây dựng thành phố thông minh cặp song sinh số (Digital Twin).

Tích hợp thực và ảo   Tiết kiệm năng lượng và giảm carbon