Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có lô đất diện tích lớn mang tiềm năng tại nước ngoài, hoan nghênh liên hệ với chúng tôi, với mục đích mang lại lợi ích cho cả hai bên trong việc tích hợp đất đai, kỹ thuật, nguồn vốn và nhân lực, cùng nhau tạo ra các dự án phát triển đô thị mới, khu công nghiệp mới mang tính biểu tượng, góp phần phát triển bền vững và thông minh đối với diện mạo đô thị và sản xuất công nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có lô đất diện tích lớn mang tiềm năng tại nước ngoài, hoan nghênh liên hệ với chúng tôi, với mục đích mang lại lợi ích cho cả hai bên trong việc tích hợp đất đai, kỹ thuật, nguồn vốn và nhân lực, cùng nhau tạo ra các dự án phát triển đô thị mới, khu công nghiệp mới mang tính biểu tượng, góp phần phát triển bền vững và thông minh đối với diện mạo đô thị và sản xuất công nghiệp.

 • Danh tính
 • Văn phòng Tổng Giám đốc HĐQT
  Hung, Yi-Ting Senior Administrator
  Tel:886-2-8787-3972 / 6605-7850#700
  E-mail:iting.hung@bes.com.tw

 • Văn phòng Tổng Giám đốc HĐQT
  Hung, Yi-Ting Senior Administrator
  Tel:886-2-8787-3972 / 6605-7850#700
  E-mail:iting.hung@bes.com.tw