Lĩnh vực hoạt động

Công ty HHCP Công trình BES (BES Engineering Inc.) hoạt động trong các lĩnh vực gồm công trình, xây dựng và phát triển khu công nghiệp. Nhiều lần tham gia xây dựng các công trình Hạ tầng công cộng của Chính phủ, đồng thời tự xây chung cư cao tầng, tòa nhà thương mại. Ngoài ra cũng phát huy sở trường ra nước ngoài, thông qua kỹ thuật chuyên môn hỗ trợ các quốc gia khác phát triển và xây dựng đô thị mới.

Dự án nổi bật

Dự án thực tế

Thông tin mới nhất

CLOSE