Đào tạo giáo dục

BES cung cấp ngân sách cho chương trình đào tạo nhân viên mỗi năm và tổ chức các chương trình đào tạo cá nhân theo Hướng dẫn đào tạo nhân viên

Đào tạo giáo dục

BES cung cấp ngân sách cho chương trình đào tạo nhân viên mỗi năm và tổ chức các chương trình đào tạo cá nhân theo Hướng dẫn đào tạo nhân viên

 • Chế độ tập huấn đào tạo

  Chế độ tập huấn đào tạo

  Công ty chúng tôi rất coi trọng công tác tập huấn đào tạo nhân viên, bởi chỉ khi nhân viên không ngừng phát triển, thì Công ty mới có thể không ngừng nâng cao, kinh doanh bền vững. Trong đó bao gồm đào tạo cho nhân viên mới, đào tạo tại chức, đào tạo kỹ năng chuyên môn, tự phát triển bản thân, Công ty chúng tôi đều có kế hoạch đào tạo tương ứng.

 • Khóa tập huấn hàng năm

  Khóa tập huấn hàng năm

  Ngoài các chương trình đào tạo dành cho các cấp bậc cố định và đào tạo năng lực quản lý cũng như tập huấn kiến thức chung hàng năm ra, Công ty chúng tôi còn tổ chức nhiều loại khóa học và tọa đàm khác nhau về các chủ đề công nghệ mới, kỹ năng mới, xu hướng mới, để giúp nhân viên mở rộng quan điểm toàn diện, năng lực và tầm nhìn đa diện.

 • Chế độ dành cho nhân viên hướng dẫn

  Chế độ dành cho nhân viên hướng dẫn

  Đối với nhân viên mới, ngoài các khóa huấn luyện cơ bản ra, còn bố trí nhân viên hướng dẫn hỗ trợ đồng nghiệp nhanh chóng hòa nhập với môi trường Công ty, hiểu rõ về văn hóa của doanh nghiệp.

 • Huấn luyện năng lực chuyên môn

  Huấn luyện năng lực chuyên môn

  Cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nơi làm việc, đồng thời cử đi đào tạo theo quy chế để có được các chứng chỉ chuyên môn cần thiết trong công việc. Ngoài ra, bằng việc luân phiên chuyển đổi công việc, phân công dự án, ra nước ngoài đào tạo v.v..., giúp nhân viên trang bị thêm kỹ năng chuyên môn thứ hai, nâng cao chiều rộng và chiều sâu của lĩnh vực công tác, đồng thời thăng tiến và điều động theo mức độ phát triển của nhân viên, cung cấp cho họ kiến nghị phát triển trong tương lai, đào tạo nhân viên trở thành những nhân tài ưu tú toàn diện.

 • Kênh học tập đa nguyên

  Kênh học tập đa nguyên

  Công ty HHCP Công trình BES khuyến khích nhân viên tự phát triển, cung cấp môi trường học tập đa dạng như ngoại ngữ, cá nhân tự học, học tập kỹ thuật số v.v..., hỗ trợ nhân viên tự nâng cao bản thân, đồng thời lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.