Thành viên trong Hội đồng quản trị

 • Chou, Chih-Ming

  Chức vụ:Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Trình độ học vấn: Đại học Chung Hsing “Khoa kế toán và thống kê”

  Kinh nghiệm công tác:Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Maqiyuan, Chủ tịch Công ty CPHH Giải trí Bulaosong, Chủ tịch Công ty Xây dựng Tangcheng, Giám đốc reRUBBER tại California, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Guangchaogong Đài Bắc

 • Chen, Ruey-Long

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Khoa Kinh tế-Đại học Quốc lập Chung Hsing

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Tập đoàn pháp nhân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Thương mại Tập đoàn pháp nhân, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Hành chính Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Thường vụ Bộ Kinh tế, Cục trưởng Cục Thương mại Quốc tế-Bộ Kinh tế

 • Bai, Jiun-Nan

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Kinh tế-Đại học Quốc lập Đài Loan, Tiến sĩ khoa Pháp luật-Đại học Văn Hóa Trung Quốc

  Kinh nghiệm công tác:Tổng Giám đốc Công ty HHCP Công trình BES, Chủ tịch Công ty Core Pacific, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Giao thông, ủy viên chuyên môn tại Ủy ban Xây dựng Kinh tế-Viện Hành chính

 • Chen, Wen-Ke

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Cử nhân khoa Xây dựng-Đại học Quốc lập Cheng Kung

  Kinh nghiệm công tác:Kiến trúc sư trưởng tại Văn phòng Kiến trúc sư Chen, Wen-Ke, kiến trúc sư Công ty CPHH Xây dựng Tian He

 • Tsai, Chao-Lun

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Quản lý Doanh nghiệp-Đại học Wisconsin Hoa Kỳ

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Công ty CPHH Xưởng may Formostar

 • Liou, Liang-Hai

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Tài chính Quốc tế-Đại học Quốc lập Đài Bắc

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Công ty CPHH Tư vấn Tài chính Quốc tế Mega

 • Ge, Shu-Ren

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn-Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)

  Kinh nghiệm công tác:Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama

 • Chang, Fan

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn:Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”

  Kinh nghiệm công tác:Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính

 • Liu, Teng-Cheng

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn:Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc

Thành viên trong Hội đồng quản trị

 • Chou, Chih-Ming

  Chức vụ:Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Trình độ học vấn: Đại học Chung Hsing “Khoa kế toán và thống kê”

  Kinh nghiệm công tác:Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Maqiyuan, Chủ tịch Công ty CPHH Giải trí Bulaosong, Chủ tịch Công ty Xây dựng Tangcheng, Giám đốc reRUBBER tại California, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Guangchaogong Đài Bắc

 • Chen, Ruey-Long

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Khoa Kinh tế-Đại học Quốc lập Chung Hsing

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Tập đoàn pháp nhân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Thương mại Tập đoàn pháp nhân, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Hành chính Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Thường vụ Bộ Kinh tế, Cục trưởng Cục Thương mại Quốc tế-Bộ Kinh tế

 • Bai, Jiun-Nan

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Kinh tế-Đại học Quốc lập Đài Loan, Tiến sĩ khoa Pháp luật-Đại học Văn Hóa Trung Quốc

  Kinh nghiệm công tác:Tổng Giám đốc Công ty HHCP Công trình BES, Chủ tịch Công ty Core Pacific, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Giao thông, ủy viên chuyên môn tại Ủy ban Xây dựng Kinh tế-Viện Hành chính

 • Chen, Wen-Ke

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Cử nhân khoa Xây dựng-Đại học Quốc lập Cheng Kung

  Kinh nghiệm công tác:Kiến trúc sư trưởng tại Văn phòng Kiến trúc sư Chen, Wen-Ke, kiến trúc sư Công ty CPHH Xây dựng Tian He

 • Tsai, Chao-Lun

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Quản lý Doanh nghiệp-Đại học Wisconsin Hoa Kỳ

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Công ty CPHH Xưởng may Formostar

 • Liou, Liang-Hai

  Chức vụ:Giám đốc

  Trình độ học vấn:Thạc sĩ khoa Tài chính Quốc tế-Đại học Quốc lập Đài Bắc

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Công ty CPHH Tư vấn Tài chính Quốc tế Mega

 • Ge, Shu-Ren

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn-Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)

  Kinh nghiệm công tác:Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama

 • Chang, Fan

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn:Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”

  Kinh nghiệm công tác:Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính

 • Liu, Teng-Cheng

  Chức vụ:Giám đốc độc lập

  Trình độ học vấn:Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan

  Kinh nghiệm công tác:Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc