Đội ngũ nhân viên tài năng và giàu kinh nghiệm

Ngoài việc liên tục nghiên cứu và phát triển công nghệ, cập nhập kỹ thuật và phương pháp xây dựng mới nhất, các thiết bị xây dựng hiện đại, tiên tiến, BES rất chú trọng việc đào tạo, đãi ngộ và quản lý đội ngũ chuyên gia, nhân viên. BES đã hoàn thành rất nhiều dự án nổi bật như: “Cầu vịnh Đại Bằng” , “Gói thầu CK570D Metro Đài Bắc tuyến Tân Trang” các dự án hiếm hoi trong lĩnh vực xây dựng nội địa nhận được ba giải thưởng Vàng(Giải thưởng Chất lượng Vàng, giải thưởng Sức khỏe và An toàn Vàng, giải thưởng Con đường Vàng)dành cho các công trình công cộng. Từ những công trình chất lượng cao, thành tựu đạt được cùng với sự hợp tác của đội ngũ chuyên nghiệp và nhân giống tài năng suất sắc là giá trị cốt lõi mang lại sự uy tín, đánh giá và tín nhiệm cao từ các chủ đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt nửa thế kỉ qua.

Tài chính mạnh và phát triển bền vững

Đối mặt với thách thức, biến đổi không lường của môi trường và ảnh hưởng của việc giảm số lượng công trình, tài chính vững mạnh và phát triển bền vững là cam kết của BES với các cổ đông và sjw kiên trì đối với trách nhiệm xã hội. BES đã duy trì tổng số tiền cam kết lên tới hơn 10 tỷ Đài Tệ trong nhiều năm qua và được vận hành để duy trì sự cân bằng tài chính, bảo vệ các chủ sở hữu và nhà đầu tư dự án ở mức tối đa và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững của công ty.

Đội ngũ nhân viên tài năng và giàu kinh nghiệm

Ngoài việc liên tục nghiên cứu và phát triển công nghệ, cập nhập kỹ thuật và phương pháp xây dựng mới nhất, các thiết bị xây dựng hiện đại, tiên tiến, BES rất chú trọng việc đào tạo, đãi ngộ và quản lý đội ngũ chuyên gia, nhân viên. BES đã hoàn thành rất nhiều dự án nổi bật như: “Cầu vịnh Đại Bằng” , “Gói thầu CK570D Metro Đài Bắc tuyến Tân Trang” các dự án hiếm hoi trong lĩnh vực xây dựng nội địa nhận được ba giải thưởng Vàng(Giải thưởng Chất lượng Vàng, giải thưởng Sức khỏe và An toàn Vàng, giải thưởng Con đường Vàng)dành cho các công trình công cộng. Từ những công trình chất lượng cao, thành tựu đạt được cùng với sự hợp tác của đội ngũ chuyên nghiệp và nhân giống tài năng suất sắc là giá trị cốt lõi mang lại sự uy tín, đánh giá và tín nhiệm cao từ các chủ đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt nửa thế kỉ qua.

Tài chính mạnh và phát triển bền vững

Đối mặt với thách thức, biến đổi không lường của môi trường và ảnh hưởng của việc giảm số lượng công trình, tài chính vững mạnh và phát triển bền vững là cam kết của BES với các cổ đông và sjw kiên trì đối với trách nhiệm xã hội. BES đã duy trì tổng số tiền cam kết lên tới hơn 10 tỷ Đài Tệ trong nhiều năm qua và được vận hành để duy trì sự cân bằng tài chính, bảo vệ các chủ sở hữu và nhà đầu tư dự án ở mức tối đa và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững của công ty.