Liên hệ với chúng tôi

Nếu phòng ốc hoặc lô đất cũ của bạn có nhu cầu hợp tác xây dựng hoặc đổi mới, hoan nghênh bạn để lại thông tin của mình, chúng tôi sẽ cử chuyên viên liên hệ và phục vụ bạn tận tình.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu phòng ốc hoặc lô đất cũ của bạn có nhu cầu hợp tác xây dựng hoặc đổi mới, hoan nghênh bạn để lại thông tin của mình, chúng tôi sẽ cử chuyên viên liên hệ và phục vụ bạn tận tình.

 • Danh tính
 • Phòng phát triển BĐS-Ban khai thác
  Ke, Deng-Yao Director
  Tel:886-2-8787-1700 / 6605-7850#200
  E-mail:dengyao.ke@bes.com.tw

 • Phòng phát triển BĐS-Ban khai thác
  Ke, Deng-Yao Director
  Tel:886-2-8787-1700 / 6605-7850#200
  E-mail:dengyao.ke@bes.com.tw