Đang khai thác

Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering dốc sức vào sự nghiệp tái thiết chung cư cũ và chung cư xây bằng cát biển, dự án chính phủ về tái thiết đô thị, tiến hành công tác đổi mới các kiểu kiến trúc bằng kỹ thuật xây dựng tiên tiến, năng lực thực hiện hoàn chỉnh, chú trọng tư duy dưới góc độ của cư dân, sự quy hoạch xây dựng tổng thể và năng lực điều phối tích hợp, nhằm cải tạo môi trường cư trú cũ kỹ, qua đó tạo dựng và nâng tầm giá trị tài sản.

Đang khai thác

Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering dốc sức vào sự nghiệp tái thiết chung cư cũ và chung cư xây bằng cát biển, dự án chính phủ về tái thiết đô thị, tiến hành công tác đổi mới các kiểu kiến trúc bằng kỹ thuật xây dựng tiên tiến, năng lực thực hiện hoàn chỉnh, chú trọng tư duy dưới góc độ của cư dân, sự quy hoạch xây dựng tổng thể và năng lực điều phối tích hợp, nhằm cải tạo môi trường cư trú cũ kỹ, qua đó tạo dựng và nâng tầm giá trị tài sản.